DaCapo College EOA

Einighauserweg 25 6163 AK Geleen

Schoolfoto van DaCapo College EOA

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs heeft de afdeling EOA bezocht op 5 april 2017. De afdeling EOA voldoet aan de basiskwaliteit. 

Ten tijde van het inspectiebezoek waren er 2 afdelingen EOA. Inmiddels is de neven-afdeling EOA Marisstraat te Geleen in juli 2017 gesloten, dit was slechts een tijdelijke huisvesting vanwege het grote aantal AMV-ers dat in nabijgelegen AZC in Schinnen verbleef en waaraan EOA onderwijs heeft geboden.

Sinds augustus 2017 bestaat alleen nog de afdeling EOA van het DaCapo college aan de Einighauserweg te Geleen. Hier volgen ruim 75 leerlingen onderwijs met als hoofddoel de Nederlandse taal en een plaats in onze samenleving te verwerven.


Terug naar boven