DaCapo College EOA

Einighauserweg 25 6163 AK Geleen

Schoolfoto van DaCapo College EOA

In het kort

Toelichting van de school

Eerste Opvang Anderstaligen onderwijs DaCapo College.

De EOA is een afdeling die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede taal (NT2). Hier worden anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. De EOA is geen schooltype, maar een onderwijstraject waarin het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van schoolse taalvaardigheid centraal staan. In het EOA-onderwijs gaat het vooral om het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen moeten het Nederlands zo leren beheersen, dat ze lessen kunnen volgen in het regulier (voortgezet) onderwijs (PRO, VMBO, HAVO/VWO of een beroepsopleiding binnen het MBO). Er worden daarom veel lessen Nederlands als tweede taal gegeven. Daarnaast worden ook vakken als rekenen, wiskunde, lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming, loopbaan-oriëntatie en Engels gegeven.

Kenmerken van de school

  • Onderscheidend
  • Ondernemend
  • Vakmanschap
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Communicatief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

  1. Op alle locaties van het DaCapo College zal de open dag plaatsvinden van 14u30 tot 19u30

    Meer informatie

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven