Strabrecht College

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrecht College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder alle leerlingen in het najaar van 2020. 31% van de leerlingen heeft de enquête ingevuld. School-breed geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de tevredenheid van leerlingen. Op dit moment ontbreekt bij de resultaten de vergelijking met andere scholen.

In de regel geven leerlingen de school een voldoende voor het eigentijds (o.a. gebruik laptops) en uitdagend (o.a. motivatie, uitleg en ondersteuning) karakter van het onderwijs. Minder tevreden zijn de leerlingen als het gaat om de brede vorming, de relatie van het onderwijs met de actualiteit, de context en de persoonlijke toekomst van een leerling (het vervolgonderwijs). Dit laatste verplicht ons als school dit jaar tot evaluatie en op basis daarvan tot een verbeterplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als het gaat om de sfeer op het Strabrecht College zien we bij het laatste tevredenheidsonderzoek (2020) bij alle onderwijssoorten een duidelijke verbetering. Leerlingen hebben het naar hun zin op school en ervaren de sfeer, de duidelijkheid en de ondersteuning bij problemen als positief. Als het gaat om de sociale veiligheid zien we een hoge score, die vergelijkbaar is met die van voorgaande jaren. 

Binnen het Strabrecht College ligt, als het gaat om veiligheid, de nadruk op het voeren van preventief beleid. We werken aan een sociaalpedagogisch klimaat en randvoorwaarden die ertoe leiden dat onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek uit najaar 2020 onder alle ouders van de leerlingen. 21% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Daarmee wordt een betrouwbaar beeld van de tevredenheid gegeven.

We zijn blij dat de tevredenheid van de ouders de afgelopen vijf schooljaren school-breed steeds een beetje hoger scoort. Het begon met een 7.2 en we zitten nu op een 7.6. Daarmee blijven we bij sommige onderwijssoorten nog achter bij het landelijk gemiddelde, maar het verschil wordt duidelijk kleiner en soms scoren we zelfs al hoger.

De school scoort in de ogen van ouders heel goed als het gaat om ICT-middelen, coaching (begeleiding van de leerlingen), contact ouder-school en de aansluiting van het onderwijs op het niveau van de leerling. Verbeterpunten zijn de informatie over de vorderingen van de leerling en het  interessant maken van les- en leerstof voor leerlingen. Die punten hebben nu uiteraard onze aandacht.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven