Strabrecht College

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrecht College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wie met een bepaald schooladvies op het Strabrecht College komt, mag er op rekenen dat hij of zij het Strabrecht College verlaat met een diploma dat aansluit bij dat schooladvies. Dat laten de resultaten "Schooladvies en plaatsing" zien. Op het Strabrecht College blijkt plaatsing van een leerling in de derde klas, het begin van het examentraject, nauw aan te sluiten bij het schooladvies, waarmee een leerling op het Strabrecht College begonnen is. Die aansluiting is beter dan op vergelijkbare scholen. Dat betekent verder dat er op het Strabrecht College, in vergelijking met andere, vergelijkbare scholen, minder leerlingen onder en boven het niveau van hun schooladvies geplaatst worden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De overgangsresultaten van zowel de onderbouw als de bovenbouw laten in de regel een (lichte) verbetering zien. De havo-bovenbouw vormt daarop een uitzondering. Die daling heeft onze aandacht, maar een verklaring daarvoor hebben we op dit moment niet. Ook voor het wat grillige verloop van de grafiek van de resultaten over de afgelopen drie jaar (met uitzondering van het vwo) hebben we geen duidelijke verklaring. Het feit dat het verloop bij de mavo tegengesteld is aan die van de havo, "van daling naar stijging" tegenover "van stijging naar daling", maakt het nog meer ingewikkeld. 

Wat voor ons door alle jaren heen steeds hetzelfde is gebleven, is het belang van het perspectief van een leerling op afronding van zijn of haar schoolloopbaan op minimaal het niveau van het schooladvies. In coachgesprekken en bij leerlingenbesprekingen is en blijft dat perspectief doorslaggevend. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen op het Strabrecht College in de afgelopen jaren op of rond het landelijke gemiddelde. Afgelopen jaar zien we zowel op de mavo als op de havo en het vwo een toename van het slagingspercentage. Dit was echter bij het landelijke gemiddelde ook het geval. Daarom zitten we ook het afgelopen jaar min of meer op het landelijk gemiddelde.

Uitgangspunt voor onze school blijft dat we er naar streven dat onze slagingspercentages structureel boven het landelijke gemiddelde liggen. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven