Strabrecht College

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrecht College

Profielkeuze

Toelichting van de school

De profielkeuze op het vwo komt in grote lijnen overeen met het landelijke beeld. Op de havo valt op dat een hoger dan gemiddeld percentage van deĀ leerlingen kiest voor EM, en een lager dan gemiddeld percentage kiest voor de N-profielen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

"Leren voor het leven!" is de kern van de titel van het schoolplan 2019-2022 van het Strabrecht College. In dit plan wordt beschreven hoe het Strabrecht College werk wil maken van gepersonaliseerd leren met Brainport-perspectief. Voor wie een eerste indruk van het schoolplan wil krijgen, die kan de samenvatting op bladzijde 2 lezen. Het schoolpan geeft  richting aan en is het kader voor de afdelings-, team-, sectie- en andere beleidsplannen. Veel plezier bij het lezen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan is een vast deel opgenomen met een beschrijving van bestaande zorgstructuren, rollen en instrumenten. Het Strabrecht College participeert in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond e.o.. Het Samenwerkingsverband heeft in 2013 een ondersteuningsplan opgesteld voor alle deelnemende scholen. Er is door het Samenwerkingsverband gekozen voor een vervroegde invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2013.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven