CSG Anna Maria van Schurman

Cort van der Lindenstr 1 8802 RX Franeker

Schoolfoto van CSG Anna Maria van Schurman

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 is aan leerlingen uit alle leerjaren en van alle opleidingen aan CSG Anna Maria van Schurman gevraagd wat ze van de school vinden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn hiernaast te vinden. We mogen constateren dat onze leerlingen in het algemeen tevreden zijn met de school. Daar zijn we blij mee! Dit is voor ons een steun in de rug om bezig te blijven met de kwaliteit van ons onderwijs. Want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden..... 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven