Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Stijn Streuvelslaan 42 4873 EB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze enquête is gehouden onder leerlingen van de brugklassen, derde klassen en examenklassen.

Deze resultaten worden besproken en geanalyseerd in mentorenbijeenkomsten en op basis hiervan worden verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd. Op deze manier willen we de tevredenheid van de leerlingen elk jaar op een hoger niveau brengen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten van de ouders worden besproken in de klankbordgroepen. 

De beoordeling van het onderwijsleerproces is voor ons aanleiding om verder te gaan met de al eerder ingezette acties, met name het stimuleren van het leren van elkaar door docenten door o.a. wederzijdse lesbezoeken, het geven van feedback op het functioneren en het organiseren van diverse scholings- en ondersteuningstrajecten op tal van terreinen. Voorbeelden hiervan zijn pedagogisch-didactisch functioneren en mentoraat. Met de aandacht voor maatwerk voor de leerling streven wij naar het optimaliseren van het onderwijsleerproces.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven