Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Stijn Streuvelslaan 42 4873 EB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
  • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Profielkeuze

Toelichting van de school

Mavo
De meeste leerlingen kiezen voor de profielen 'zorg&welzijn' of 'economie'. Vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de vraag naar middenkader op mbo-4-niveau, kiezen de laatste jaren steeds meer leerlingen voor het profiel 'Techniek'.
De afgelopen jaren is er in het curriculum meer aandacht gekomen voor de loopbaanoriëntatie bijvoorbeeld door de profieloriënterende stageweek in mavo-3. In mavo-1 en -2 ontvangen de leerlingen al informatie over de profielen middels
interactieve voorlichtingsrondes, bedrijfsbezoeken en een beroepenevent. Zo hebben de leerlingen beter inzicht in de profielen bij het maken van hun keuze.
De laatste jaren is er in het vrije deel meer belangstelling voor de vakken tekenen en lichamelijke opvoeding 2.
Alle mavo-leerlingen doen examen in acht vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, twee profielvakken en drie vakken in het vrije deel.
 
Havo
Sinds de invoering van de Vernieuwde tweede fase in 2008 zit er in het profiel 'Cultuur&maatschappij' geen wiskunde en economie meer. Wel is het mogelijk om wiskunde A in het vrije deel te kiezen. Dat beperkt enigszins de keuze voor vervolgstudies en daarom wordt dit profiel de laatste jaren iets minder gekozen. Leerlingen kiezen nu voor een van de andere profielen en kiezen de 'cultuurvakken', muziek of tekenen, in de vrije ruimte.
Er wordt weer meer voor de keuze van de N-profielen, 'Natuur&gezondheid' en 'Natuur&techniek' gekozen, ondanks de aangescherpte exameneisen. Wellicht komt dit door de vraag op de arbeidsmarkt. De meeste leerlingen met het 'Natuur&techniek'-profiel hebben ook biologie gekozen en realiseren daarmee een dubbel profiel.

 
Vwo
Al jaren is er op de vwo-afdeling een stabiele verdeling tussen de maatschappij- en de natuurprofielen. Binnen de maatschappijprofielen is er wel een verschuiving van 'Cultuur&Maatschappij' naar 'Economie&Maatschappij'. Binnen de natuurprofielen is er een verschuiving van 'Natuur&Gezondheid' naar 'Natuur&Techniek'. De meeste leerlingen met het profiel 'Natuur&Techniek' hebben ook biologie gekozen om zo middels een dubbel profiel vele wegen naar vervolgstudies open te houden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan

Naast een algemene inleiding en beschrijving van de school worden hier per domein de beleidsvoornemens voor de komende jaren beschreven zoals die zijn verwoord in het Strategisch Beleidsplan KSE 2018-2022. Vervolgens zijn deze doelen beschreven in een matrix, waardoor de planning van voornemens zichtbaar wordt.  

In deze versie van het Schoolplan ligt de nadruk van de activiteiten en het tijdpad daarvan op de eerste jaren. Lopende het traject zullen jaarlijks met de doelen in het vizier, de activiteiten opnieuw tegen het licht worden gehouden en verder worden geactualiseerd. Op deze manier is het mogelijk dit Schoolplan voor de volle looptijd zijn actualiteitswaarde te laten behouden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven