Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

Stijn Streuvelslaan 42 4873 EB Etten-Leur

 • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
 • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
 • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
 • Schoolfoto van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

In het kort

Toelichting van de school

Het uitgangspunt voor de inrichting van de school is overzichtelijkheid en veiligheid voor de leerlingen. Daarom is gekozen voor kleinschalige afdelingen, de leshuizen, met een positief werk- en leerklimaat. 

In die leshuizen streven we – uitgaande van de missie en visie – een schoolcultuur met als kenmerken:

-    een veilige en overzichtelijke leer- en werkomgeving, waarin tolerantie, zorg en respect voor elkaar bijdragen aan ieders welbevinden;

-    aandacht voor ethische aspecten van de leerstof;

-    zowel houvast als uitdaging aan leerlingen;

-    sturing aan de professionele houding van medewerkers en ethische dilemma’s die zij ervaren, vanuit duidelijke waarden en normen;

-    erkenning dat leerlingen rechten hebben als onderwijsvragers;

-    gelegenheid voor de leerling de leerstof op een persoonlijke wijze eigen te maken.

 

Talentmaximalisatie

Het uitgangspunt gelijke kansen wordt gecombineerd met een maximale persoonlijke ontwikkeling door middel van maatwerk.

o In gesprek met leerlingen en hun ouders zoeken we voor leerlingen voor wie het reguliere programma nog niet voldoende is naar een passend aanbod om aan de leerbehoeften en het welbevinden tegemoet te komen.

o Om in bètavakken geïnteresseerde leerlingen te stimuleren, staat het vak Science op het lesrooster.

o Om in cultuurvakken geïnteresseerde leerlingen te stimuleren, zijn er tal van naschoolse activiteiten waaraan leerlingen in de onderbouw kunnen deelnemen, bijvoorbeeld musicalatelier (theaterklas).

o  Als school met een versterkt talenonderwijs wordt de leerlingen voor Frans (Delf Scolaire) en Engels (Cambridge) een verdieping aangeboden dat is geënt op het ERK (Europees Referentiekader).

o Als school met activiteiten met betrekking tot sportstimulering. Vanaf de brugklas krijgen leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan extra sportlessen bij Sport+. 

Samenhang nastreven – diversiteit koesteren

Het onderwijs wordt aangeboden in samenhang, rond profileringthema’s, waarbij vakken samenwerken om voor de leerlingen de samenhang duidelijk te maken.

Samenhang zien, samenwerking en delen zien we voor zowel de leerlingen als de medewerkers als de sleutel tot succes.

Kenmerken van de school

 • Katholiek
 • Versterkt talenonderwijs
 • Gymnasium
 • Sport, cultuur en bèta

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

De KSE heeft vanaf haar start een leerlingaantal dat vrijwel altijd boven de 2000 leerlingen lag. Vanaf 2000 is dat leerlingenaantal gestegen tot rond de 2500.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2472

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven