Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In november 2023 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de leerlingen van onze school. Uit de resultaten blijkt o.a. dat de leerlingen erg tevreden zijn over hun mentor. De leerlingen geven de mentor gemiddeld een 8,8. Ook zijn de leerlingen tevreden over de digitale middelen en de behulpzaamheid van docenten.

Op onze school wordt de tevredenheid van leerlingen serieus genomen: verbeterpunten worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid. Daarnaast wordt door de mentoren op regelmatige basis met de leerlingen gesproken over de onderwerpen uit de enquêtes.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. 'Kennen' en 'gekend worden' zijn sleutelbegrippen: er wordt duidelijk gecommuniceerd wat de afspraken zijn op school, deze afspraken worden ook duidelijk gehandhaafd. Er is een gestructureerd en duidelijk pedagogisch onderwijsklimaat met heldere kaders. Ook is er ruimte voor ontwikkeling en dus voor het maken van (gedrags)fouten.

Op beide locaties is er een Leerling Coördinatie Punt (LCP). Dit is een vaste plek binnen de school waar leerlingen en medewerkers naartoe kunnen met vragen of voor ondersteuning. Op het LCP is altijd een docent aanwezig.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In november 2023 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder alle ouders van onze school. De resultaten laten zien dat onze ouders zeer tevreden zijn. Zij beoordelen de school gemiddeld met een 7,5. Ouders zijn met name tevreden over de begeleiding vanuit de mentor en de aansluiting van het onderwijs op het niveau van hun kind. Ook de beschikbaarheid van ICT-middelen wordt zeer positief beoordeeld evenals de communicatie met en vanuit de school.

De resultaten van de enquêtes over de oudertevredenheid worden uiterst serieus genomen. Verbeterpunten worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid van onze school en er vindt structureel overleg plaats met de ouderraad, MR en individuele ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven