Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We stimuleren onze leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs te volgen. Dit is zichtbaar in onderstaande cijfers. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Er is een goede doorstroom op het Munnikenheide College. Voor iedere leerweg in zowel de onder- als bovenbouw geldt dat de doorstroom boven de norm van de inspectie ligt. Leerlingen worden begeleid door hun mentor en zowel de resultaten als het sociaal welbevinden wordt gemonitord. Naast de resultaten zijn het oefenen en beheersen van vaardigheden van belang.  Tijdens de leerlingbespreking en de voortgangsvergaderingen worden deze periodiek besproken.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het aantal geslaagde leerlingen is al jaren stabiel en goed. De percentages liggen ongeveer tussen de 95 en 100%. 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de cijfers die onze leerlingen voor het Centraal Examen (CE) en School Examen (SE) halen, rondom het landelijk gemiddelde te liggen. Met andere woorden: Onze leerlingen halen hun vereiste niveau.

In dit figuur worden de cijfers voor het CE weergegeven. Dit zijn de vakken Biologie, Economie, Engels, Maatschappijkunde,  Natuur-en scheikunde, Nederlands, Wiskunde (en Duits- GL/TL). 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De zorg voor kwaliteit is een belangrijk element van onze school. Binnen onze school vindt dan ook een lopend proces van evaluatie en verbetering plaats. In het kader van horizontale verantwoording wordt in toenemende mate externe evaluatie gezocht. In eerste instantie bij (ouders van) leerlingen, maar meer en meer ook bij stakeholders uit de omgeving. Binnen de OMO vereniging is er een kwaliteitscyclus waarin onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleids-, kwaliteits- en planning & control worden geborgd. Daarnaast is de inspectie de organisatie om externe evaluaties uit te voeren. Voor alle opleidingen in Etten-Leur is er een basisarrangement.

Terug naar boven