Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We stimuleren onze leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs te volgen. Dit is zichtbaar in onderstaande cijfers. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Uit de gegevens wordt duidelijk dat leerlingen goed doorstromen op het Munnikenheide College. Er zijn nauwelijks zittenblijvers. De doorstroom van leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw ligt voor alle leerwegen boven de norm van de inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het aantal geslaagde leerlingen is al jaren stabiel en goed. Het percentage beweegt zich tussen de 95 en 100%. 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de cijfers die onze leerlingen voor het Centraal Examen (CE) en School Examen (SE) halen, rondom het landelijk gemiddelde te liggen. Met andere woorden: Onze leerlingen halen hun vereiste niveau.

In dit figuur worden de cijfers voor het CE weergegeven. Dit zijn de vakken Biologie, Economie, Engels, Maatschappijkunde,  Natuur-en scheikunde, Nederlands, Wiskunde (en Duits- GL/TL). 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen succesvol zijn in het vervolgonderwijs, daarom begeleiden en ondersteunen wij onze leerlingen bij de keuze en overstap naar vervolgonderwijs. Deze begeleiding vindt plaats door een transfercoach. 
Door de ruime keuze in profielen én keuzevakken bereiden wij onze leerlingen goed voor op het MBO en is de doorstroom zo optimaal mogelijk. 
Ook bij doorstroom van vmbo GL/TL naar de HAVO worden onze leerlingen goed begeleid, bijvoorbeeld door ondersteuning vanuit het decanaat en de mogelijkheid voor het volgen van een extra vak . 


Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van horizontale verantwoording wordt in toenemende mate externe evaluatie gezocht. In eerste instantie bij (ouders van) leerlingen, maar meer en meer ook bij stakeholders uit de samenleving.

De inspectie is bij uitstek de organisatie om externe evaluaties uit te voeren. Voor alle opleidingen in Etten-Leur is er een basisarrangement.

Terug naar boven