Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We stimuleren onze leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs te volgen. Dit is zichtbaar in onderstaande cijfers. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Uit de gegevens wordt duidelijk dat leerlingen goed doorstromen op het Munnikenheide College. Er zijn nauwelijks zittenblijvers. De doorstroom van leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw ligt voor alle leerwegen boven de norm van de inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het aantal geslaagde leerlingen is al jaren stabiel en goed. Het percentage beweegt zich tussen de 95 en 100%. 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de cijfers die onze leerlingen voor het Centraal Examen (CE) en School Examen (SE) halen, rondom het landelijk gemiddelde te liggen. Met andere woorden: Onze leerlingen halen hun vereiste niveau.

Landelijk is bepaald dat het verschil tussen het cijfer voor het Centraal Examen (CE) en het School Examen (SE) niet groter mag zijn dan 0,5. De school stuurt hier specifiek op en er zijn verbeterplannen voor vakken waar het verschil verkleind dient te worden. Met dit beleid slaagt de school erin om de verschillen tussen Centraal Examen en het School Examen te minimaliseren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen succesvol zijn in het vervolgonderwijs, daarom begeleiden en ondersteunen wij onze leerlingen bij de keuze en overstap naar vervolgonderwijs. Deze begeleiding vindt plaats door een transfercoach. Het percentage leerlingen dat doorstroomt naar het MBO is daardoor voor bijna alle leerwegen hoger dan landelijk gemiddeld.    

Bijna al onze leerlingen kiezen ervoor om door te stromen naar het MBO. Een deel van onze leerlingen kiest ervoor om particulier vervolgonderwijs te volgen.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van horizontale verantwoording wordt in toenemende mate externe evaluatie gezocht. In eerste instantie bij (ouders van) leerlingen, maar meer en meer ook bij stakeholders uit de samenleving.

De inspectie is bij uitstek de organisatie om externe evaluaties uit te voeren. Voor alle opleidingen in Etten-Leur is er een basisarrangement.

Terug naar boven