Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

We stimuleren onze leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs te volgen. Dit is zichtbaar in onderstaande cijfers. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Uit de gegevens wordt duidelijk dat leerlingen goed doorstromen op het Munnikenheide College. Er zijn nauwelijks zittenblijvers. De doorstroom van leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw ligt voor alle leerwegen boven de norm van de inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het aantal geslaagde leerlingen is al jaren stabiel en goed. Het percentage beweegt zich tussen de 95 en 100%. 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de cijfers die onze leerlingen voor het Centraal Examen (CE) en School Examen (SE) halen, rondom het landelijk gemiddelde te liggen. Met andere woorden: Onze leerlingen halen hun vereiste niveau.

Landelijk is bepaald dat het verschil tussen het cijfer voor het Centraal Examen (CE) en het School Examen (SE) niet groter mag zijn dan 0,5. De school stuurt hier specifiek op en er zijn verbeterplannen voor vakken waar het verschil verkleind dient te worden. Met dit beleid slaagt de school erin om de verschillen tussen Centraal Examen en het School Examen te minimaliseren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

In het kader van horizontale verantwoording wordt in toenemende mate externe evaluatie gezocht. In eerste instantie bij (ouders van) leerlingen, maar meer en meer ook bij stakeholders uit de samenleving.

De inspectie is bij uitstek de organisatie om externe evaluaties uit te voeren. Voor alle opleidingen in Etten-Leur is er een basisarrangement.

Terug naar boven