Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een juiste keuze is de succesbepalende factor voor de verdere onderwijscarrière van leerlingen. Daarom krijgen alle leerlingen een uitgebreide loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Deze vormt de rode draad binnen het onderwijs en start vanaf leerjaar 1. In leerjaar 2 kunnen de leerlingen al aan een aantal profielen proeven en kijken of ze het leuk vinden. Na twee jaar onderbouw maken de leerlingen een profielkeuze voor de bovenbouw. Zij volgen het beroepsgerichte profielvak en de bijbehorende algemene vakken.
Al onze leerlingen kunnen kiezen uit zes beroepsgerichte profielvakken: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Dienstverlening en Producten (D&P).Naast het beroepsgerichte profielvak kiezen leerlingen beroepsgerichte keuzevakken. Wij bieden daarvoor een breed aanbod aan keuzevakken. Zowel basis, kader als mavo leerlingen krijgen de mogelijkheid om een keuzevak binnen óf buiten het profiel te kiezen.
In de schoolgids 2022-2023 is een uitgebreide toelichting te vinden van de sectoren op het Munnikenheide College.
De Schoolgids is te vinden op onze website: www.munnikenheidecollege.nl

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst!

In samenwerking met medewerkers, leerlingen en ouders is er een schoolplan 2022-2026 tot stand gekomen. De kernbelofte van het Munnikenheide College komt voort uit het schoolplan 2022-2026. Deze belofte is uitgewerkt in vijf bewijzen, deze staan in ons Vision Eye 2.0.In het schoolplan worden ook de speerpunten omschreven waar het Munnikenheide College zich de komende jaren op richt. Doelen uit het schoolplan vertalen wij jaarlijks naar een jaarplan. Tevens zijn er voor de verschillende deelgebieden aparte beleidstukken. Deze zijn terug te vinden op onze website Munnikenheide College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolgids - 3. Ondersteuning 
STERKE ZORGSTRUCTUUR WAAR LEERLINGEN GEKEND WORDEN

Binnen het Munnikenheide College is er veel aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Er is kleinschaligheid in werken met een cultuur van `kennen en gekend worden'.

De mentor heeft een spilfunctie voor leerlingen waarbij mogelijke problemen snel doorzien en besproken worden. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders en leerlingen.
Leerjaar 1 en 2 starten vier keer per week met de mentor: de dagstart. De mentor neemt dan de bijzonderheden van die dag door met de leerlingen, schenkt aandacht aan leren-leren, studievaardigheden, voert één-op-één gesprekken, en alle andere zaken die van belang zijn.

De structuur van de leerlingenzorg op het Munnikenheide College is gebaseerd op drie aandachtsgebieden:
a.     Studievaardigheidsbegeleiding (capaciteiten);
b.     Keuzebegeleiding (onderwijs en beroep);
c.     Sociaal-emotionele begeleiding (welbevinden); 

Het Munnikenheide College participeert tevens in het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (RSV) samen met 26 andere scholen voor voortgezet onderwijs. Het RSV Breda e.o. houdt zich vooral bezig met alle zaken rondom zorg

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven