Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College
  • Schoolfoto van Munnikenheide College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een juiste keuze is de succesbepalende factor voor de verdere onderwijscarrière van leerlingen. Daarom krijgen alle leerlingen een uitgebreide loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Deze vormt de rode draad binnen het onderwijs en start vanaf leerjaar 1.

Na twee jaar onderbouw maken de leerlingen een profielkeuze voor de bovenbouw. Zij volgen het beroepsgerichte profielvak en de bijbehorende algemene vakken. Al onze leerlingen kunnen kiezen uit zes beroepsgerichte profielvakken: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (MOBT), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Dienstverlening en Producten (D&P). Naast het beroepsgerichte profielvak kiezen leerlingen beroepsgerichte keuzevakken. 

Wij bieden daarvoor een breed aanbod aan keuzevakken. Zowel basis, kader als mavo leerlingen krijgen de mogelijkheid om een keuzevak buiten het profiel te kiezen. In de schoolgids 2020-2021 is een uitgebreide toelichting te vinden van de sectoren op het Munnikenheide College. De Schoolgids is te vinden op onze website: www.munnikenheidecollege.nl 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst!

In samenwerking met medewerkers, leerlingen en ouders is er een schoolplan voor de periode 2018 tot 2022 tot stand gekomen. Het schoolplan heeft als ondertitel: 'Iedereen mag er zijn!' en beschrijft hoe de school er voor staat. Ook wordt de 'stip op de horizon' voor 2022 benoemd. Dit zijn de speerpunten waar het Munnikenheide College zich de komende jaren op richt. Doelen uit het schoolplan vertalen wij jaarlijks naar een jaarplan. Tevens zijn er voor de verschillende deelgebieden aparte beleidsnotities. Deze notities zijn terug te vinden op onze website:

Munnikenheide College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

STERKE ZORGSTRUCTUUR WAAR LEERLINGEN GEKEND WORDEN

Binnen het Munnikenheide College is er veel aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Er is kleinschaligheid in werken met een cultuur van `kennen en gekend worden´.

De mentor heeft een spilfunctie voor leerlingen waarbij mogelijke problemen snel doorzien en besproken worden. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders en leerlingen.
 
De structuur van de leerlingenzorg op het Munnikenheide College is gebaseerd op drie aandachtsgebieden:
a.     Studievaardigheidsbegeleiding (capaciteiten);
b.     Keuzebegeleiding (onderwijs en beroep);
c.     Sociaal-emotionele begeleiding (welbevinden).
 
Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.
Het Munnikenheide College participeert tevens in het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (RSV) samen met 26 andere scholen voor voortgezet onderwijs. Het RSV Breda e.o. houdt zich vooral bezig met alle zaken rondom zorg.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven