Munnikenheide College

Trivium 60 4873 LP Etten-Leur

 • Schoolfoto van Munnikenheide College
 • Schoolfoto van Munnikenheide College
 • Schoolfoto van Munnikenheide College
 • Schoolfoto van Munnikenheide College
 • Schoolfoto van Munnikenheide College

In het kort

Toelichting van de school

VERBONDENHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN
Het Munnikenheide College is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). De school heeft twee locaties (één in Etten-Leur en één in Rucphen) en maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (www.omo.nl). 

Onze school biedt een stimulerende en veilige leeromgeving waarin wordt gewerkt aan een verbreding van het fundament van kennis, vaardigheden en inzichten. Wij creëren een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of beroepskwalificatie

Kenmerkend voor de visie op het onderwijs op het Munnikenheide College zijn:
1. Leren door te ontdekken;
2. Stimuleren van talenten en creativiteit;
3. Borgen van de route naar het MBO;
4. Inzetten van ICT om onderwijs aantrekkelijk en gedifferentieerd aan te kunnen bieden;

Naast de lessen zijn er een hoop leuke activiteiten! Een aantal daarvan zijn te zien op onze instagram pagina:
https://www.instagram.com/Munnikenheidecollege/ of  onze facebook pagina https://www.facebook.com/MunnikenheideCollege

Kenmerken van de school

 • Verbondenheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Vertrouwen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


De school telt in schooljaar2020-2021 in totaal 1139 leerlingen. Hiervan zitten 750 leerlingen op de locatie in Etten-Leur. We verwachten de komende jaren een stabiel aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
752

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven