Het Emaus College

Groene Allee 120 3853 JW Ermelo

Schoolfoto van Het Emaus College

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Schoolondersteuningsplan wordt in kaart gebracht welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning het Emaus College kan leveren in het onderwijsproces van de leerling. Doel hiervan is dat helder is met welke ondersteuningsbehoefte een leerling bij ons terecht kan. Het Schoolondersteuningsplan is een groeidocument dat jaarlijks aangevuld en bijgesteld kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven