Het Emaus College

Groene Allee 120 3853 JW Ermelo

Schoolfoto van Het Emaus College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Emaus College!

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een bijzondere hulpvraag.
Samen met het Rietschans College, de Lasenberg en Beekdal VSO maakt het Emaus College onderdeel uit van 's Heeren Loo Onderwijs.
Het Emaus College biedt onderwijs aan 150-160 unieke leerlingen. We zijn een team met enthousiaste, deskundige medewerkers die werken in een aansprekend schoolgebouw met verschillende sportfaciliteiten zoals een sporthal en een Cruijff court. Kortom, een school waar wij trots op zijn. 

We gaan er als team vanuit dat ieder kind kan leren. We doen als team onze uiterste best, om samen met uw zoon of dochter een goede stap te zetten richting een betekenisvolle plek in de maatschappij. We hebben een leeromgeving, waar iedere leerling uitgedaagd wordt om zich te ontwikkelen. Het hele team werkt vanuit deze gedachte en leerlingen die denken dat ze dat niet kunnen, worden extra aangemoedigd en ondersteund. 

Naast alle informatie op deze website, nodigen wij u ook uit om onze eigen website te bekijken voor meer informatie over onze school!

www.shlonderwijs.nl/emauscollege

Kenmerken van de school

  • Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • Onderwijs op maat
  • Onderwijs en Arbeidstoeleiding
  • Iedereen kan leren!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-West Veluwe. Onze school is anders dan andere scholen, omdat wij naast het geven van onderwijs veel deskundigheid hebben en er veel samenwerking is met zorginstellingen. Hierdoor komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug in ons onderwijs. Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. 

Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. De dagbehandeling Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die niet op het behandelcentrum Groot Emaus wonen. Het doel van de dagbehandeling is om deze leerlingen weer volledig te laten terugkeren naar voor hen passend (VO/VSO) onderwijs. Dit realiseren we door per leerling te kijken wat nodig is om goed te kunnen functioneren in en buiten de klas. Samen met de medewerkers van het Emaus College kijken we naar de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en sluiten hierop aan. 

Terug naar boven