Chr. College Groevenbeek

Paul Krugerweg 44 -50 3851 ZJ Ermelo

Schoolfoto van Chr. College Groevenbeek

In het kort

Toelichting van de school

Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo. We dagen alle leerlingen uit om goed te presteren en om hun talenten te ontwikkelen. We gebruiken moderne leermiddelen en zijn gericht op de praktijk. Alle leerlingen krijgen persoonlijke aandacht. Wie extra ondersteuning nodig heeft krijgt die ook. Groevenbeek is een open christelijke school. De bijbel is inspiratiebron voor ons werk en voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen zich respectvol, rechtvaardig en verantwoordelijk gedragen. Onze slogan is: Leren doen we samen. Dat wil zeggen, dat leerlingen, ouders en medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige leefomgeving, een stimulerend werkklimaat, goede leerresultaten en een brede algemene vorming. We werken vanuit drie kernpunten: veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen. 

Kenmerken van de school

 • TVWO, Havo-6, vakcollege, NEXT
 • Themaklas sport, cultuur, tech
 • Veelzijdig
 • Vriendelijk & vertrouwen
 • Internationalisering

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

 1. VMBO Ermelo

 2. Havo Atheneum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Christelijk College Groevenbeek is een grote school, maar georganiseerd rond kleine teams. Deze teams zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, maar ook de ontwikkeling van de groep. De leerlingen hebben in een gedeelte van het gebouw les. Hierdoor voelen leerlingen zich gekend en veilig. We kiezen er bewust voor om de groepen in de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo kleiner te houden. In de praktijk blijkt dat we op deze manier in alle afdelingen kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.

Christelijk College Groevenbeek heeft 1 vestiging in Ermelo waarin twee afdelingen werkzaam zijn; vmbo en havo atheneum. In schooljaar 2020-2021 heeft de afdeling VMBO 1071 leerlingen en de afdeling havo atheneum 1631 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2699

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven