RSG N.O. Veluwe

Schotweg 1 8162 GM Epe

  • Schoolfoto van RSG N.O. Veluwe
  • Schoolfoto van RSG N.O. Veluwe
  • Schoolfoto van RSG N.O. Veluwe
  • Schoolfoto van RSG N.O. Veluwe
  • Schoolfoto van RSG N.O. Veluwe

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen vinden de RSG N.O.-Veluwe een plezierige en veilige school. We enquêteren jaarlijks de tevredenheid van een representatief deel van de leerlingen en af en toe ook schoolbreed. De onderzoeken van het schooljaar 2022-2023 hebben voor een aantal onderdelen van de school signalen opgeleverd die aanleiding zijn voor acties/aanpassingen om de school ook daar weer optimaal plezierig en veilig te laten ervaren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De externe vertrouwenspersoon van de school is 
mevr.  Y. Kamsma (IJsselgroep, telefoon 088 - 0931888). 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen denken vrijwel hetzelfde over de school. Zij vinden de RSG N.O.-Veluwe een plezierige en veilige school. Dit schooljaar hebben wij alle ouders naar hun indrukken gevraagd. We houden van korte lijnen om met ouders te communiceren: ouderpanels en teamleiders hebben regelmatig contact.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven