Bonhoeffer College Vlierstraat 75

Vlierstraat 75 7544 GG Enschede

  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat 75
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat 75
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat 75
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat 75

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Bonhoeffer College locatie Vlierstraat PrO (praktijkonderwijs).

De kerntaken van Vlierstraat PrO zijn gericht op arbeidstoeleiding (o.a. door middel van branchegerichte certificering), doorstroom naar het mbo en maatschappelijke participatie.

Voor elke leerling is een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Bij een IOP staat de leerling centraal in zijn leerproces. Samen met leerling en ouders worden leer – en ontwikkeldoelen opgesteld en werken we aan de realisatie hiervan.

Bij de start van de schoolloopbaan wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit wordt met ouders besproken en jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Kijk voor meer informatie over Vlierstraat PrO op Watkiesjij.nl.

Kenmerken van de school

  • Arbeidstoeleiding
  • Branchegerichte certificering
  • Individueel Ontwikkelings Plan

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs
  • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafieken tonen:

-       Het aantal leerlingen verdeeld over de verschillende schooljaren.

-       Het totale aantal leerlingen van de afgelopen drie jaar.

-       Het aantal leerlingen per schoolsoort.

 

De Vlierstraat is een school voor praktijkonderwijs met 256 leerlingen waar leerlingen les krijgen in overzichtelijke groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven