Bonhoeffer College Van der Waalslaan

Van der Waalslaan 35 7535 CN Enschede

  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Van der Waalslaan
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Van der Waalslaan

Profielkeuze

Toelichting van de school

De grafieken tonen de profiel- en sectorkeuze van de leerlingen in percentages en aantallen per onderwijssoort.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Bonhoeffer College voor de komende periode (2016-2020).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het schoolprofiel van het Bonhoeffer College. Deze pdf-versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die scholen hebben ingevuld om hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven