Bonhoeffer College Geessinkweg

Geessinkweg 100 7544 ND Enschede

  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Geessinkweg
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Geessinkweg
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Geessinkweg
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Geessinkweg

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De grafieken laten zien hoe leerlingen doorstromen van het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen per onderwijssoort en het basisschooladvies die de leerlingen hebben gekregen.

100% doorstroom in de onderbouw betekent dat alle leerlingen zonder vertraging in leerjaar 3 terecht zijn gekomen.  

100% doorstroom in de bovenbouw betekent dat alle leerlingen vanaf leerjaar 3 zonder vertraging hun eindexamen halen. 

 

De onderwijsprestaties van leerlingen worden jaarlijks besproken met de teams.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De grafieken tonen de slaagpercentages van het afgelopen jaar en de afgelopen drie jaren:

  • per onderwijssoort
  • per sector en profiel

De onderwijsprestaties van leerlingen worden jaarlijks besproken met de teams.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De grafieken tonen het gemiddelde examencijfer van het schoolexamen en het centraal examen:

  • per onderwijssoort
  • per vak 
  • per profiel

De onderwijsprestaties van leerlingen worden jaarlijks besproken met de teams.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de grafieken ziet u naar welke onderwijssectoren leerlingen uitstromen en of zij na een jaar nog steeds onderwijs volgen in deze
sector. Per onderwijssoort ziet u welke percentages leerlingen uitstroomden naar mbo, hbo of wo.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hiernaast staan de externe evaluaties van het Bonhoeffer College, Geessinkweg.

Terug naar boven