Bonhoeffer College Vlierstraat PrO

Vlierstraat 75 7544 GG Enschede

  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat PrO
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat PrO
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat PrO
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat PrO
  • Schoolfoto van Bonhoeffer College Vlierstraat PrO

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Bonhoeffer College voor de komende periode (2020-2025).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het schoolprofiel van het Bonhoeffer College. Deze pdf-versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die scholen hebben ingevuld om hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven