Onderwijscentrum Het Roessingh, SO en VSO

Roessinghsbleekweg 35 7522 AH Enschede

  • Schoolfoto van Onderwijscentrum Het Roessingh, SO en VSO
  • Schoolfoto van Onderwijscentrum Het Roessingh, SO en VSO
  • Schoolfoto van Onderwijscentrum Het Roessingh, SO en VSO
  • Schoolfoto van Onderwijscentrum Het Roessingh, SO en VSO

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van ons onderwijs is op de eerste plaats natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid. We willen het beste onderwijs geven: goed worden, blijven en telkens beter worden. Daartoe hebben we een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg ingericht op onze school. Binnen Attendiz werken we sinds enkele jaren bovendien met een auditteam, dat op gezette tijden onze school komt doorlichten als een ‘interne kritische vriend’. Zo houden we zelf op alle mogelijke manieren zicht op de kwaliteit van ons onderwijs en stimuleren we de verbetering van de kwaliteit ervan.

De Inspectie van het Onderwijs beschouwen wij als onze ‘externe kritische vriend’. Ieder jaar voert de Inspectie een gesprek met ons bestuur en als school leveren we jaarlijks gegevens aan, zoals onze schoolgids en onze uitstroomcijfers. Soms hebben we contact over ingewikkelde kwesties of zoeken we afstemming. Eens in de vier schooljaren, of soms vaker, wordt onze school bezocht door de Inspectie en op allerlei manieren doorgelicht. Er wordt een verslag van gemaakt en dat wordt gepubliceerd op de website van de Inspectie. Hieronder staat het verslag van het meest recente bezoek aan onze school.

Terug naar boven