Carmelcollege Emmen

Wendeling 59 7824 TB Emmen

  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt onder de leerlingen en hun ouders/verzorgers een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Dit doet het Carmelcollege Emmen op alle afdelingen en in alle leerjaren. 

Het Carmelcollege Emmen is trots op de hoge cijfers die de leerlingen geven op veiligheid!

Voor de vragen rondom 'sfeer' valt op dat bij de vragen 'Helpt de school je goed als je persoonlijke problemen hebt?' en 'Ben je tevreden met wat je school doet tegen pesten?' relatief veel leerlingen gekozen hebben voor het antwoord 'niet van toepassing'. De percentages variëren tussen 17 en 50 procent. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid

We proberen een veilig en plezierige leer- en leefomgeving te creëren. Er lopen genoeg conciërges en andere toezichthouders in en rondom het schoolgebouw en de fietsenstalling wordt grotendeels bewaakt met camera's. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld: 

  • geregelde ontruimingsoefeningen
  • regelmatige bijscholing van onze BHV-ers
  • leerlingen hebben een opbergkastje voor hun spullen

We hebben een open, maar gestructureerd schoolklimaat waarin we leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen en nemen voor hun gedrag en het omgaan met elkaar en de omgeving. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven