Carmelcollege Emmen

Wendeling 59 7824 TB Emmen

  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020/2021 is het leerlingtevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle leerlingen. Hiervoor is een vragenlijst gebruikt die binnen de Stichting Carmelcollege is ontwikkeld.

De leerlingen gaven de school onder andere de volgende cijfers:

(Sociale) veiligheid: 8,8 

Pedagogisch klimaat: 7,3

Hulp en begeleiding: 6,6

Kwaliteit van het onderwijs: 7,0

De periode waarover dit tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd viel deels samen met het aangepast lesgeven vanwege het Covid-19 virus. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid


Het Carmelcollege Emmen wil dat leerlingen zich veilig op school voelen.
Enkele veiligheidsmaatregelen: 

  • toezicht in en om het schoolgebouw
  • bewaakte fietsenstalling voor brugklassers
  • geregeld ontruimingsoefeningen
  • regelmatige bijscholing van onze BHV-ers
  • leerlingen hebben een opbergkastje voor hun spullen


Het schoolklimaat is open, maar gestructureerd. Leerlingen wordt geleerd
zelf verantwoordelijkheid te dragen en te nemen voor het gedrag en het omgaan
met elkaar.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school heeft het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van alle 2e en 3e klas leerlingen. Gelijktijdig met het onderzoek onder alle leerlingen. Hiervoor is de standaard vragenlijst gebruikt.

De afnameperiode van dit tevredenheidsonderzoek viel deels samen met het aangepast lesgeven vanwege het Covid-19 virus. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven