Carmelcollege Emmen

Wendeling 59 7824 TB Emmen

  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Carmelcollege Emmen vindt het advies van de basisscholen zeer belangrijk en plaatst leerlingen (leerjaar 1) op basis van dat advies op een bepaald niveau. Vervolgens wordt, bijvoorbeeld aan de hand van leerlingbesprekingen en driehoeksgesprekken, gemonitord of leerlingen inderdaad op het juiste niveau zitten. Indien nodig kan (in overleg en op basis van criteria) van niveau gewisseld worden. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Carmelcollege Emmen hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en plaatst leerlingen op basis van dit advies op een bepaald niveau. Op basis van regelmatige leerlingbesprekingen wordt gemonitord of de leerlingen op het juiste niveau zitten. Soms betekent dit dat leerlingen van niveau wisselen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De school heeft een professioneel decanaat om de leerlingen te begeleiden bij hun keuzes. Daarnaast zijn er voldoende activiteiten zodat leerlingen zich goed kunnen oriënteren.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen (vmbo basis en kader, mavo, havo en atheneum) op het Carmelcollege Emmen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt telkens voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats.

Terug naar boven