Carmelcollege Emmen

Wendeling 59 7824 TB Emmen

  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen
  • Schoolfoto van Carmelcollege Emmen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het vmbo zijn er twee leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen in de onderbouw van het vmbo krijgen veel lessen van hun eigen mentor. Vanaf het derde leerjaar kunnen ze kiezen voor een gericht uitstroomprofiel op het gebied van technologie, dienstverlening, commercie, zorg en welzijn of sport, dienstverlening en veiligheid. 

Vmbo-theoretische leerweg noemen we op het Carmelcollege Emmen "mavo". Op deze opleiding is er veel aandacht voor kennis. Kennis om inzicht te krijgen bijvoorbeeld of kennis om vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen krijgen veel theorievakken, maar ook de praktijk wordt niet vergeten. Aan het einde van het derde leerjaar wordt pas een vakkenpakket gekozen, om zo veel mogelijk vervolgtrajecten op te houden voor de leerling. Voor leerlingen die door willen naar de havo of naar het mbo, worden in het vierde leerjaar extra vakken aangeboden om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook is er binnen de mavo een tweetalige stroom, waar ongeveer 40% van de lessen in het Engels wordt gegeven.

Wanneer je voor de havo- of atheneumopleiding van het Carmelcollege Emmen kiest, zijn er drie verschillende stromingen. Er is een reguliere stroom, met daarin Research & Design. Er is een sportklasstroom, met extra aandacht voor sport. En ook op havo/atheneum kun je kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO), waarbij meer dan de helft van alle vakken in het Engels wordt gegeven. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen havo- en atheneumleerlingen hun profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Hier kunt u het actuele zorgbeleidsplan van Carmelcollege Emmen downloaden.

    Download schoolondersteuningsprofiel

    Terug naar boven