PRO Emmen

Ullevi 22 7825 SE Emmen

  • Als je van school af komt, heb je vertrouwen in jezelf en je verstaat je vak. Je hebt meesterschap, voor je beroep en voor het leven.
  • Als je leert het zelf te doen, maakt de samenleving graag ruimte voor je. Zelf doen kun je leren.
  • We kijken elke dag met een frisse blik,
steeds weer nieuwe mogelijkheden en kansen.
Dat pakt vaak verrassend uit,
ook voor jou als leerling.
  • We gaan soms de strijd aan, voor onze school en voor jou als leerling,
omdat niet altijd gezien is,
wie je bent en wat je kunt.
  • Er is voor iedereen een eigen weg.
Wij zorgen dat je die kunt ontdekken. Dat gaat met vallen en opstaan.
In een omgeving waar dat kan.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In de bijlage staat het overzicht van de uitstroom van leerlingen van Pro Emmen van de afgelopen jaren, ook staat de te verwachten uitstroom van dit schooljaar vermeld
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wat gaat goed volgens de onderwijsinspectie?
PrO Emmen heeft een duidelijk doel: leerlingen begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Om dat te bereiken, willen bestuur en medewerkers positief, respectvol en ontdekkend werken met hun leerlingen. De docenten leren de leerlingen sociale en maatschappelijke vaardigheden, zodat ze kunnen omgaan met moeilijke situaties in en buiten school. Leren door te doen. De school werkt samen met een groot netwerk van bedrijven en organisaties. Ook in de lessen op school, in het woonhuis en de winkel leren leerlingen in de praktijk om te wonen en te werken.We zien dat medewerkers van PrO Emmen sterk betrokken zijn bij hun leerlingen. Een goed functionerend stagebureau, gedreven stage begeleiders en betrokken mentoren en docenten begeleiden leerlingen zo veel mogelijk naar een passende stage- en werkplek. Leerlingen die we zagen op werk- en stageplekken - sommigen werken in de school - zien er herkenbaar en netjes uit en zijn trots op hun werk.

Terug naar boven