Emelwerda College

Peppellaan 1 8302 AL Emmeloord

Schoolfoto van Emelwerda College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan 2013-2017
 
Het schoolplan is het centrale beleidsdocument voor een ieder die betrokken is bij het beleid van de school. Organisatorische aspecten, regelingen en procedures zijn vastgelegd in het schoolorganisatieplan en de PTA’s. Met dit document heeft de school een instrument om zelf haar onderwijskundige ontwikkelingen te beschrijven. De totstandkoming van het schoolplan is het middel bij uitstek om een gezamenlijk onderwijsbeleid te formuleren voor de komende jaren wat betreft onderbouw, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en tweede fase (havo/vwo). In het schoolplan worden prioriteiten en doelen gesteld t.a.v. o.a. het onderwijskundig beleid en het kwaliteitsbeleid.  

Het schoolplan bestaat uit de volgende delen:
 
1. de school en haar context;
2. identiteit;
3. onderwijs;
4. personeel en organisatie;
5. pr en communicatie;
6. financiën en beheer;
7. kwaliteitsbeleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Toelichting

Dit Zorgplan geeft informatie over de wijze waarop de zorg voor leerlingen op het Emelwerda College georganiseerd is. 

In dit plan worden feitelijk twee soorten zorg en begeleiding beschreven:

  1. De ‘gewone’ reguliere begeleiding die we alle leerlingen bieden bij het volgen van het onderwijs op onze school; het gaat dan bijvoorbeeld over de mentoren, de decanen en afdelingsleiders;
  2. Sommige leerlingen hebben recht op specifieke zorg en begeleiding. De ondersteuning (het ondersteuningsprofiel bij passend onderwijs), die de school kan bieden, is in het zorgplan opgenomen. 

Het Zorgplan is vooral bedoeld als “praktisch document”. Vandaar dat er in de bijlagen ook extra achtergrondinformatie is opgenomen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven