Caleido

Nagelerweg 4 8304 AB Emmeloord

  • Schoolfoto van Caleido
  • Schoolfoto van Caleido
  • Schoolfoto van Caleido
  • Schoolfoto van Caleido

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op basis van een intakegesprek en waar mogelijk gegevens van een vorige school worden de leerlingen geplaatst in een van de volgende groepen:

instroom, doorstroom, uitstroom VO of uitstroom MBO

Leerlingen, die bij ons in de instroomgroep geplaatst orden (en dat zijn verreweg de meeste leerlingen) krijgen een verlengde intake van 6-12 weken, waarin we proberen het uitstroomprofiel vast te stellen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven