Zuyderzee Lyceum locatie Junior

Prof. ter Veenstraat 6 8302 GC Emmeloord

Schoolfoto van Zuyderzee Lyceum locatie Junior

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We hebben de leerlingen van klas 2 gevraagd naar hun tevredenheid op het Junior Lyceum. We zien een lichte daling. Dit heeft te maken met het feit dat leerlingen uit de andere leerjaren niet mee hebben gedaan aan het onderzoek. Volgend schooljaar zullen we alle leerlingen weer vragen.  

De trend laat zien dat de motivatie van onze leerlingen licht afneemt. Wij spelen hierop in door een mix van leren aan te bieden met en zonder technologie (blended learning). Een groot voordeel is dat de leerlingen op eigen niveau kunnen werken en zelfstandig aan de slag kunnen. Dit geeft de docent de gelegenheid om leerlingen extra te begeleiden. De klassikale instructies en de samenwerkingsopdrachten blijven daarbij belangrijke onderdelen van onze lessen.  

Wij zijn blij met de goede score op het gebied van ‘respectvol omgaan met elkaar’. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het doet ons goed dat de leerlingen het schoolklimaat en de veiligheid hoog waarderen. Als een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, heeft dat een positieve invloed op de leerresultaten.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van alle ouders bij ons op het Junior Lyceum en X-tuur. Wij vinden het belangrijk om gevoed te worden door de ouders. Zo hebben wij een ouderklankbordgroep die ons waardevolle input geeft om te blijven streven naar goed onderwijs!  

We zijn tevreden over de resultaten, maar we zien nog wel ruimte voor verbetering bij het onderdeel ‘ervoor zorgen dat de kinderen geïnteresseerd zijn in de lesstof’. We steken in op het activeren van onze leerlingen door een gevarieerd lesaanbod met en zonder technologie (blended learning).

Het is mooi om te zien dat ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over ICT bij ons op school, maar het allerbelangrijkste vinden wij dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven