Zuyderzee Lyceum locatie Junior

Prof. ter Veenstraat 6 8302 GC Emmeloord

Schoolfoto van Zuyderzee Lyceum locatie Junior

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

‘Samen maken wij de school voor, van en met de leerlingen’ Een motto dat past bij het Zuyderzee Lyceum. Een school waar mensen werken met veel aandacht voor leerlingen. Zij bieden goed onderwijs en begeleiden de leerlingen bij het bereiken van hun doelen en bij het maken van keuzes. Het is een motto dat we waarmaken. Vandaar dat hij op de voorkant van ons schoolplan prijkt.Met genoegen presenteren wij ons schoolplan voor de periode 2019-2023. Dit schoolplan is afgestemd op de vertaling van het strategisch koersbeleidsplan VariO 2018-2022 en is in samenhang met de locatiejaarplannen die door de teams van de locaties zijn opgesteld.

In het schoolplan beschrijven we de thema's die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s komenovereen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het onderzoekskader 2017 en de afspraken uit het sectorakkoord. We beschrijven onze sterke en minder sterke kanten en schetsen een beeld van wat wij komende jaren willen bereiken, onze ambities. Vanuit het schoolplan worden ieder jaar de locatiejaarplannen gemaakt, waarin de doelen die wij onszelf stellen verder geconcretiseerd zullen worden. Hierin mogen locaties de ruimte pakken om eigen kleur en geur aan te brengen.

Eenheid in verscheidenheidHet schoolplan schept de kaders voor de ontwikkeling van de zes locaties van het Zuyderzee Lyceum in de komende vier jaar. Het beschrijft onze ambities, waar we naartoe willen en waarom, maar laat ruimte voor het ‘hoe’.We zullen niet op alle terreinen onze ambities kunnen waarmaken. Tussentijds maken we hier bewust en weloverwogen keuzes in. Ons streven is dat we in de komende periode van vier jaar met tal van initiatieven ons onderwijs verrijken én de kwaliteit behouden.

Het schoolplan beschrijft in hoofdlijnen wat, waarom en op welke manier wij de komende vier jaren onze onderwijsambities vormgeven op de zes locaties van het Zuyderzee Lyceum:Caleido Lemmer en Emmeloord (resp. brinnummers 20CR07 en 20CR06) Vakcollege Noordoostpolder (brinnummer 20CR01)X-tuur (brinnummer 20CR05)Zuyderzee Lyceum Emmeloord Junior (brinnummer 20CR05)Zuyderzee Lyceum Emmeloord Senior (brinnummer 20CR00) Zuyderzee Lyceum Lemmer (brinnummer 20CR03)Het Zuyderzee Lyceum is onderdeel van de VariO-onderwijsgroep (bestuursnummer 41195). VariO vormt het bevoegd gezag over twee scholen: de Bonifatius mavo (brinnummer 02KR) en het Zuyderzee Lyceum (brinnummer 20CR). Onze scholen zijn gehuisvest in Emmeloord en Lemmer.

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023.

Download het schoolplan

Terug naar boven