Zuyderzee Lyceum Senior

Prof. ter Veenstraat 5 8302 GA Emmeloord

Schoolfoto van Zuyderzee Lyceum Senior

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We hebben alle leerlingen gevraagd naar hun tevredenheid op het Senior lyceum. We zijn blij om te zien dat leerlingen voldoende tevreden zijn. Wij hebben meer gehoor gegeven aan de leerlingen door met hen in gesprek te gaan. Zo is er klassenvertegenwoordigers en wordt er feedback aan docenten gegeven middels docentenquêtes. Ook is de zorgbegeleiding op orde.  

Natuurlijk zijn er wel een aantal punten ter verbetering. Zo zien we dat onze leerlingen dat wat ze leren niet altijd nuttig vinden. We spelen hier onder andere op in door meer praktijk- en toepassingslessen aan te bieden op het gebied van business en natuur, leven en techniek.  

Ook willen we dat leerlingen meer hulp bij het leren ervaren. Daarom bieden we studiebuddies en zogenoemde TOP-uren aan. 

Wij zijn blij dat de leerlingen de mentor en het ‘respectvol omgaan met elkaar’ hoog waarderen. Dat vinden wij erg belangrijk.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De beleving van sfeer en veilgheid is onder leerlingen sterk verbeterd sinds de vorige meting. Wij bieden de leerlingen een open en veilige ontwikkel-werkomgeving en de waardering van de leerlingen laat zien dat onze aanpak werkt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van alle ouders bij ons op het Seniorlyceum. Wij vinden het belangrijk om gevoed te worden door de ouders. Zo hebben wij een ouderklankbordgroep die ons waardevolle input geeft om te blijven streven naar goed onderwijs.  

Uit het gemiddelde cijfer van een zeven van de ouders concluderen we dat de ouders voldoende tevreden zijn. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven