St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid krijgen en voelen. Zo leren zij vanuit intrinsieke motivatie. Om de motivatie te verhogen werken wij nu ook sinds een jaar met een vernieuwde lessentabel. Leerlingen kunnen zo eerder de vakken kiezen die zij interessant vinden.

Het allerbelangrijkste vinden wij dat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Zij voelen zich erg veilig op de Boni! De mentor is daarin de belangrijkste speler, maar de driehoek leerling - school - thuis vinden wij erg belangrijk. 

Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid en veiligheid van alle leerlingen bij ons op de Bonifatius mavo, om ervoor te zorgen dat wij dit bovenstaande kunnen waarborgen. Ook dit jaar hebben wij dit gedaan. De resultaten zijn hier te vinden. Mooi om te zien is dat we vergelijkbare (positieve) resultaten zien als vorig jaar. De resultaten worden jaarlijks in onze teams besproken en vanuit daar worden verscheidene zaken opgepakt voor het volgend schooljaar. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een veilige, sociale en inspirerende ontmoetingsplek. Iedereen (docenten, directeur, administratie en conciërges) kent de leerlingen en ziet wat er speelt bij de leerlingen. Het doet ons goed dat de leerlingen de veiligheid hoog waarderen, want dat hebben wij hoog in het vaandel staan. Naast de mentor als contactpunt hebben wij ook vaste vertrouwenspersonen. Hier kunnen leerlingen ook altijd terecht. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de mening van de ouders. We vragen daarom jaarlijks alle ouders naar hun tevredenheid over de Bonifatius mavo. 

Net als bij de leerlingen zien we ook bij ouders vergelijkbare (positieve) resultaten als vorig jaar. De resultaten van deze vragenlijst worden in de verschillende teams besproken en vanuit daar worden ook de aandachtsgebieden voor komend(e) schooljaar(/schooljaren) vastgesteld. 

Wij zijn erg blij dat de ouders tevreden zijn over het contact en de goede communicatie met de school. De driehoeksrelatie leerling- ouder -leraar is voor ons van groot belang. Daarnaast zien wij in het schooljaar 22/23 een stijging van de gemiddelde scores ten opzichte van het vorige jaar. Daar zijn wij erg tevreden over.

Naast de tevredenheidsonderzoeken in april, wordt de mening van ouders ook frequent gevraagd via de ouderraad. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven