St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van alle leerlingen bij ons op de Bonifatius mavo. Echter, in schooljaar 2019/2020 is dit vanwege de sluiting van scholen door COVID-19 niet gebeurd. Daarom is hieronder het verslag van 2018/2019 te vinden.

Er zijn verbeterpunten waar we met ons team hard aan werken.

De trend laat zien dat de motivatie van onze leerlingen afneemt. Wij spelen hierop in door gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs te bieden. Zo integreren wij actueel nieuws in onze lessen. Leerlingen krijgen en voelen verantwoordelijkheid, zodat zij vanuit hun intrinsieke motivatie leren. rbij bieden wij veel duidelijkheid en structuur.

Om de motivatie te verhogen is in 2019/2020 ook de lessentabel aangepast. Er is opnieuw gekeken naar de tijd die staat voor de verschillende vakken en leerlingen kunnen eerder een profiel kiezen waarbij zijn zich kunnen focussen op de vakken die voor hen interessant zijn. 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat onze leerlingen zich gezien voelen. Zij voelen zich erg veilig op de Boni!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen neemt iets af. Wij verwachten dat dit onder andere te maken heeft met de motivatie van leerlingen, die ook aan het dalen is. Door de motivatie van leerlingen te verhogen, verwachten wij ook de tevredenheid te verhogen. Zie hiervoor ook de tevredenheid van leerlingen. 

De school is een veilige, sociale en inspirerende ontmoetingsplek. De docenten, de administratie en de conciërges kennen de leerlingen en zien wat er speelt bij de leerlingen. Het doet ons goed dat de leerlingen de veiligheid hoog waarderen, want dat hebben wij hoog in het vaandel staan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de mening van de ouders. We vragen daarom jaarlijks naar hun tevredenheid over de Bonifatius mavo. In 2019/2020 is dit vanwege COVID-19 niet gebeurd. Daarom laten wij hieronder de resultaten zien van het schooljaar 2019/2020. 

Net zoals de leerlingen aangeven, laten de ouders weten dat de interesse in de lesstof in lichte mate afneemt bij hun kind. We zetten in op vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en leren leren, waarbij er een goede mix is tussen digitale leermiddelen en leerboeken.

Wij zijn erg blij dat de ouders tevreden zijn over het contact en de goede communicatie met de school. De driehoeksrelatie leerling- ouder -leraar is voor ons van groot belang.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven