St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid krijgen en voelen. Zo leren zij vanuit intrinsieke motivatie. Om de motivatie te verhogen werken wij nu ook sinds een jaar met een vernieuwde lessentabel. Leerlingen kunnen zo eerder de vakken kiezen die zij interessant vinden.

Het allerbelangrijkste vinden wij dat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Zij voelen zich erg veilig op de Boni! De mentor is daarin de belangrijkste speler, maar de driehoek leerling - school - thuis vinden wij erg belangrijk. 

We zien op alle domeinen een stijgende lijn: die willen we voort kunnen zetten.

Dit jaar starten wij ook weer met de leerlingenraad. Zo hopen wij ook gedurende het jaar meer feedback te krijgen vanuit de leerlingen. 

Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van alle leerlingen bij ons op de Bonifatius mavo. Echter, in schooljaar 2019/2020 is dit vanwege de sluiting van scholen door COVID-19 niet gebeurd. Daarom mist deze in het overzicht op deze pagina

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een veilige, sociale en inspirerende ontmoetingsplek. Iedereen (docenten, directeur, administratie en conciërges) kennen de leerlingen en zien wat er speelt bij de leerlingen. Het doet ons goed dat de leerlingen de veiligheid hoog waarderen, want dat hebben wij hoog in het vaandel staan. Naast de mentor als contactpunt hebben wij ook vaste vertrouwenspersonen. Hier kunnen leerlingen ook altijd terecht. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de mening van de ouders. We vragen daarom jaarlijks naar hun tevredenheid over de Bonifatius mavo. 

Net zoals de leerlingen aangeven, zien we ook bij ouders terug dat de motivatie en de veiligheid bij ons op school aan het stijgen is. Wij hebben de afgelopen jaren opnieuw aandacht gegeven aan: de omgang met elkaar binnen het mentoraat, de rol van zorgcoördinator die nu dagelijks aanwezig is op de Boni, en de aanpassing van de lessentabel waardoor leerlingen eerder hun eigen keuzes kunnen maken. Motivatie, tevredenheid en veiligheid stijgen hierdoor sterk! 

Wij zijn erg blij dat de ouders tevreden zijn over het contact en de goede communicatie met de school. De driehoeksrelatie leerling- ouder -leraar is voor ons van groot belang.

Naast de tevredenheidsonderzoeken in april, wordt de mening van ouders ook frequent gevraagd via de ouderraad. 

In 2019/2020 hebben wij geen tevredenheids- en veiligheidsonderzoeken uitgevoerd vanwege COVID-19. Daarom ontbreken deze gegevens. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven