St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De plaatsing op de Bonifatius mavo gebeurd in nauw overleg met het primair onderwijs. Wanneer zij aangeven dat de leerling TL/GL aankan zullen wij de leerling, na een intake gesprek en een 'tafeltjesgesprek' (warme overdracht) aannemen. Ook nemen wij leerlingen aan met een drempel, wanneer zij tussen KB en TL in zitten volgens de basisschool. Er zijn ook leerlingen die opstromen naar de havo vanuit mavo 1 of 2 naar gelang de wens van de leerling en het advies van de docenten. Ons uitgangspunt is dat wij altijd kijken of de leerling op zijn plek zit. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is dat leerlingen die bij ons op school binnenkomen, binnen vier jaar hun diploma halen. Wij vinden het heel belangrijk dat jij, de leerling, goed op je plek zit! Hierdoor hebben wij enkele leerlingen die opstromen naar de havo en enkele die afstromen naar kb. Wij zijn trots op een hoog percentage onderbouwsucces. Wij geven leerlingen de kans bij ons op school, maar blijven reëel of dit de juist plek is voor de leerling. 

Het bovenbouwsucces is in het schooljaar 2022/2023 weer gaan stijgen tot 95.2%. Wij zijn tevreden over de stijging van dit percentage, dat mede is ontstaan door onze mooie examenresultaten. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn erg tevreden over onze behaalde examenresultaten van het schooljaar 22/23. Door onze werkwijze van de 'High Performing Schools' proberen wij tijdig in te spelen op actuele vraagstukken en het belang van de leerling. Door continue monitoring van resultaten en gedragingen zijn wij binnen de school veelvuldig bezig met kwaliteitsverbetering. Deze vernieuwde werkwijze is sinds enkele jaren ingezet en lijkt een positief effect te hebben op de examenresultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Huidig examenresultaat

Onze examenresultaten zijn in 2022-2023 flink gestegen ten opzichte van het eerdere jaar. Wij zijn ontzettend tevreden over deze mooie resultaten. Mede door de kwaliteitsaanpak vanuit HPS, en de duidelijke structuur en regels proberen wij een goede basis neer te zetten in elke les. Over deze verwachtingen van leerlingen en docenten zijn wij continu in gesprek met het hele team. 

Eerdere jaren

In de jaren 2020-2021 en 2021-2022 zagen wij een licht dalende lijn in examenresulaten, wat te verklaren is door de jaren waarbij wij te maken hebben gehad met afstandsonderwijs. Wij streven ernaar om onze examenresultaten te verbeteren, jaar in, jaar uit!

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het bijgevoegde document staan de onderwijsresultaten van 2022. Hierin zijn de schooljaren 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 vergeleken. In het document is te zien dat wij op alle onderdelen boven de norm scoren. Hier zijn wij trots op

Terug naar boven