St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hier zie je de verdeling van de verschillende profielen die leerlingen volgen in klas 4. Je ziet dat de meeste leerlingen kiezen voor een profiel in de richting Economie. Hier hebben we ook specifiek het vak Economie en Ondernemen voor. Maar daarnaast zijn er ook andere vakken die je kan volgen in de andere richtingen. 

Nieuw is ook het vak Z&W (Zorg en Welzijn) wat in de toekomst bij ons gevolgd kan worden in de bovenbouw. Dit is voor de richting Zorg en Welzijn. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van de Bonifatius mavo van 2019 - 2023 is een uitgebreid document over het onderwijs dat bij ons gegeven wordt. Het geeft onze visie op onderwijs weer, samen met onze missie en doelen voor de komende jaren. Vanuit hier maken wij elk jaar ook een jaarplan met de zaken die we dat jaar zullen aanpakken. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het Ondersteuningsplan van de Bonifatius mavo voor 2019-2023. Hierin staat aangegeven welke ondersteuning wij bieden voor leerlingen en welke personen binnen onze organisatie daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven