St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hier zie je de verdeling van de verschillende profielen die leerlingen volgen in klas 4. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van de Bonifatius mavo van 2019 - 2023 is een uitgebreid document over het onderwijs dat bij ons gegeven wordt. Het geeft onze visie op onderwijs weer, samen met onze missie en doelen voor de komende jaren. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het Ondersteuningsplan van de Bonifatius mavo voor 2019-2023. Hierin staat aangegeven welke ondersteuning wij bieden voor leerlingen en welke personen binnen onze organisatie daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven