St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifatius mavo is een fijne school, in het hart van Emmeloord. De school verzorgt de theoretische en gemengde leerweg. De Bonifatius mavo heeft een regionale functie: de leerlingen komen uit Emmeloord, de dorpen in de Noordoostpolder en de randgemeenten van de Noordoostpolder. De school is gesticht in 1954. In de loop der jaren heeft de Bonifatius mavo een uitstekende naam opgebouwd in de provincie Flevoland. Sinds een jaar zijn we een pilotschool voor het vak T&T (Technologie en Toepassing) in klas 3.

Informatieavond leerlingen en ouders groep 8: 23 november.

Open dag: 25 januari.

Kenmerken van de school

  • Een fijne sfeer
  • Een overzichtelijke school
  • Veel afwisseling
  • Extra begeleiding
  • Leren in een moderne omgeving

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

  1. Open dag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
401

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven