Aeres VMBO Emmeloord

De Balkan 16 8303 GZ Emmeloord

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Emmeloord
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Emmeloord
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Emmeloord
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Emmeloord
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Emmeloord

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Aeres VMBO Emmeloord wordt alleen het profiel groen (voorheen sector landbouw) aangeboden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht om vierjaarlijks een schoolplan op te stellen. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij Aeres VMBO Emmeloord staat de leerling centraal. Voor ons is het belangrijk dat iedereen elkaar kent en dat iedereen persoonlijk wordt benaderd. In het kader van de invoering van de wet op passend onderwijs heeft Aeres VMBO Emmeloord een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin omschreven staat welke zorg de school kan bieden en waar de grenzen van zorg liggen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven