Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Scandinavielaan 33 A 8303 GN Emmeloord

  • Leerlingen groeien enorm. Van kinderen die niets durven te zeggen, naar tieners waar je prima gesprekken mee kunt voeren.
  • Leerlingen krijgen een persoonlijke aanpak.
  • Leren omgaan met klanten in de eigen winkel in tweedehands kleding.
  • Leerlingen krijgen onderwijs en stages om zich voor te bereiden op een werkplek.
  • Leerlingen draaien mee in een heus lunchcafé. Kom smullen, alles wordt vers bereid en met plezier opgediend.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De getoonde resultaten zijn afkomstig uit de tevredenheidsenquête van DUO Onderwijsonderzoek & Advies). In totaal hebben 114 leerlingen de enquête ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten zal binnen de school het gesprek gevoerd worden met de leerlingen. Adviezen van de leerlingen worden gebruikt om verbeteringen te bereiken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In 2017-2018 heeft Aeres Praktijkonderwijs ervoor gekozen om de tevredenheidsmeting onder leerlingen, te laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek en Advies. Samen met DUO is een vragenlijst opgesteld welke aansluit bij het niveau en belevingswereld van de kinderen binnen het Praktijkonderwijs. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het bijgaande verslag. 

Over het algemeen zijn leerlingen van Aeres Praktijkonderwijs tevreden over hun school. Leerlingen uit alle klassen zijn zeer tevreden over hun mentor. Ook over de beschikbaarheid van extra hulp, de mate waarin ze zelfstandig kunnen werken en de verdeling tussen theorie en praktijk, zijn leerlingen zeer tevreden. De leerlingen uit de entreeklas geven daarnaast aan erg tevreden te zijn over het aantal examens dat wordt afgenomen. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,9

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven