Het Westeraam

Auditorium 6 6661 TZ Elst (Gelderland)

Schoolfoto van Het Westeraam

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van leerlingen neemt een belangrijke plaats in op Het Westeraam. In dit jaarplan schoolondersteuning leggen we de afspraken vast over 'wie doet wat'? en 'wat doen we wel en wat niet'? Daarmee definiëren we de zorgbreedte van Het Westeraam. We staan als school niet alleen. We maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Arnhem, Betuwe, Veluwe. We kunnen daar terecht voor ondersteuning en begeleiding. Het Samenwerkingsverband biedt daarnaast bovenschoolse voorzieningen. 

Ons jaarplan schoolondersteuning en ons ondersteuningsteam zijn geaccrediteerd door het Samenwerkingsverband (SWV) 25.06.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven