Van Kinsbergen college

Paterijstraat 17 8081 TA Elburg

  • Schoolfoto van Van Kinsbergen college
  • Het VKC is één van de weinige VO scholen waar nog muziek wordt aangeboden. Op een moderne manier wordt muziek voor iedereen toegankelijk.
  • Leerlingen op het VKC werken zelfstandig aan hun gekozen doelen. Vakdocenten zijn altijd in de buurt om hen te helpen als er vragen zijn.
  • Op het VKC wordt gebruik gemaakt van een iPad als leerhulpmiddel. Elke leerling heeft zijn eigen iPad.
  • Sinds 2019 is het Van Kinsbergen college een KED partnerschool.  Wij zijn onderdeel geworden van een wereldwijde internationale organisatie.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In februari worden jaarlijks de leerlingtevredenheid, de oudertevredenheid, de veiligheid en het schoolklimaat in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt gekeken op welke punten maatregelen genomen moeten worden. Vervolgens wordt geëvalueerd of de maatregelen succesvol zijn geweest.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven