Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium

Avignonlaan 1 5627 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium
  • Schoolfoto van Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium
  • Schoolfoto van Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium
  • Schoolfoto van Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium
  • Schoolfoto van Frits Philips mavo • havo • atheneum • gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen gaan over het algemeen met plezier naar school en ze zijn erg tevreden met de begeleiding die zij van ons krijgen. Vooral onze mentoren krijgen veel waardering. Leerlingen ervaren dat zij er niet alleen voorstaan als het even niet zo makkelijk gaat. Hoewel de afgelopen jaren moeilijk jaren waren voor onze leerlingen vanwege de Covidmaatregelen, zijn we er trots op dat onze leerlingen de school nog steeds als een fijne plek beleven.  

Op onze school hebben we afspraken gemaakt over de elementen die een goede les bevat. We willen onze leerlingen activeren en motiveren. Omdat we weten dat ze samen méér leren, proberen we in elke les ook samenwerkingsopdrachten te verwerken. We geloven dat het ons op die manier gaat lukken om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een leven lang leren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen en in elkaar te investeren; samen maken we de school. We respecteren verschillen en werken aan een goede balans tussen ‘rekening houden met de groep’ en ‘eigenheid behouden’. Zo biedt de school een prettige omgeving voor leerlingen en personeel. Onze leerlingen ervaren dat ook zo: een plek waar zij veilig kunnen leren en zichzelf kunnen zijn. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de cijfers die ouders aan onze school geven. Onze ouders blijven erg tevreden over onze school, ondanks de lastige periode die we als gevolg van Corona achter de rug hebben. Ouders waarderen vooral onze communicatie, de begeleiding van de mentor en onze inzet van ICT-middelen. Heel veel ouders bevelen onze school aan bij andere ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders meepraten over het onderwijs dat wij aanbieden. Daarom werken we met klankbordgroepen waarin ouders hun mening mogen geven en waarin we hen om advies vragen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de ouderraad. Ook op deze manier zorgen wij dat het onderwijs op het Frits Philips steeds beter wordt. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven