Frits Philips lyceum-mavo

Avignonlaan 1 5627 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Onze leerlingen gaan over het algemeen met plezier naar school en ze zijn erg tevreden met de begeleiding die zij van ons krijgen. Onze mentoren scoren hoger dan landelijk gemiddeld. Leerlingen ervaren dat zij er niet alleen voorstaan als het even niet zo makkelijk gaat. Op onze school wordt in veel lessen nog op de klassieke manier les gegeven. Daar is niets mis mee en tegelijkertijd zoeken we ook naar andere manieren om onze leerlingen te motiveren. We blijven met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe we onze lessen kunnen verbeteren. De resultaten van de enquête laten een stijgende lijn zien en dat zien we ook terug in de dagelijkse gang van zaken op school.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Onze leerlingen ervaren onze school als een prettige plek. Een plek waar zij veilig kunnen leren en zichzelf kunnen zijn.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de cijfers die ouders aan onze school geven. Daaruit blijkt dat ouders tevreden zijn. Vooral de communicatie over belangrijke gebeurtenissen is sterk verbeterd. Ook zijn er steeds meer ouders die onze school aanbevelen bij andere ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders meepraten over het onderwijs dat wij aanbieden. Daarom zijn we vorig jaar gestart met klankbordgroepen waarin ouders hun mening mogen geven en we hen om advies vragen. Wij staan daar voor open. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de ouderraad. Ook op deze manier zorgen wij dat het onderwijs op het Frits Philips steeds beter wordt.

Weergave

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven