Frits Philips lyceum-mavo

Avignonlaan 1 5627 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo
  • Schoolfoto van Frits Philips lyceum-mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze leerlingen starten in een brugklas met alleen maar leerlingen met hetzelfde basisschooladvies. We hebben daarom veel verschillende soorten brugklassen. Zo kunnen we hen onderwijs bieden op het niveau dat bij hen past. Na het eerste schooljaar willen we de leerlingen definitief plaatsen in mavo, havo of vwo. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Frits Philips scoort goed volgens de normen van de onderwijsinspectie. Er blijven minder leerlingen zitten dan toegestaan volgens de inspectie. We zijn trots op onze examenresultaten.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn trots op onze slagingspercentages. Bij de havo- en vwo-afdeling scoren we boven het landelijk gemiddelde. Op onze school werken veel goede docenten. Onze mentoren begeleiden onze leerlingen bij hun persoonlijke- en schoolontwikkeling. Door ons grote aanbod kunnen leerlingen vakken kiezen waarvoor zij echt gemotiveerd zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers zijn goed. Op de mavo scoren onze leerlingen min of meer op het gemiddelde, op havo en vwo scoren zij daarboven. Deze resultaten zijn mooi, maar de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat bij ons centraal. We willen niet alleen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten, maar dat zij zich klaar voelen voor de volgende stap in het vervolgonderwijs.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Frits Philips lyceum-mavo is gestart in 2017.

Er heeft nog geen externe evaluatie door de inspectie plaatsgevonden.


Terug naar boven