Olympia vmbo Eindhoven

Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven

  • Schoolfoto van Olympia vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Olympia vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Olympia vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Olympia vmbo Eindhoven

Profielkeuze

Toelichting van de school

De verdeling bij de vmbo-t-leerlingen (theoretische leerweg) leidt mogelijk tot enige verwarring. De vmbo-t leerlingen hebben een volledig theoretisch lessenpakket. De vmbo-g-leerlingen (gemengde leerweg) ruilen één theoretisch vak in voor het beroepsgerichte vak uit de sector economie of uit de sector zorg&welzijn. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven