Yuverta Eindhoven

Locatellistraat 5 5654 JB Eindhoven

 • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
 • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
 • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
 • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven
 • Schoolfoto van Yuverta Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Yuverta Eindhoven (voorheen Helicon) is een kleine school waar aandacht is voor de natuurlijke omgeving, duurzaamheid en omgaan met elkaar. We hebben een vmbo, het Groene Lyceum en mbo.

Een enthousiast team van medewerkers verzorgt inspirerend onderwijs en ondersteunt bij groei en ontwikkeling van de leerlingen. Ze bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs en een plaats in de maatschappij.

Kenmerken van de school

 • Een gezellige, veilige school
 • Theorie- én prakijkvakken
 • Echte aandacht voor leerlingen
 • Voorbereiding op mbo en hbo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Info- en workshopavond vmbo

 2. Info- en workshopavond het Groene Lyceum

 3. Info- en workshopavond vmbo

 4. Info- en workshopavond het Groene Lyceum

 5. Minilessen vmbo

 6. Minilessen het Groene Lyceum

 7. Open dag

 8. Minilessen vmbo

 9. Minilessen het Groene Lyceum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We streven er naar om klassen niet te groot te maken. Op het basisniveau zijn de klassen gevuld met maximaal 18 leerlingen. Op de kader-, gemengd-, en theoretische niveaus, zijn de klassen gevuld met maximaal 26 leerlingen. Op het Groene Lyceum zitten maximaal 28 leerlingen in een klas.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
579

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?