Helicon Eindhoven

Locatellistraat 5 5654 JB Eindhoven

  • Schoolfoto van Helicon Eindhoven
  • Schoolfoto van Helicon Eindhoven
  • Schoolfoto van Helicon Eindhoven
  • Schoolfoto van Helicon Eindhoven
  • Schoolfoto van Helicon Eindhoven

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We hebben een hoog onderbouwrendement: het afgelopen schooljaar stroomde ruim 20% van de leerlingen op een hoger niveau uit dan het advies wat ze kregen van de basisschool.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Veel leerlingen groeien op onze school: het afgelopen schooljaar stroomde ruim 23% van de leerlingen op een hoger niveau uit dan het advies wat ze kregen van de basisschool.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ook dit jaar zijn we trots op ons hoge slagingspercentage!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen stromen breed (alle sectoren) uit:

Economie: 9%

Techniek: 15%

Zorg en Welzijn: 28%

Groen: 42%

Overig: 6%

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op alle leerwegen als voldoende.

De opbrengsten zijn afgemeten aan de prestaties van de leerlingen over de afgelopen 3  jaar.

Terug naar boven