MBS Eindhoven

Venetiëstraat 43 5632 RM Eindhoven

Schoolfoto van MBS Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

De MBS Eindhoven is een school voor zeer moeilijk lerenden. Naast een duidelijke leer- en of ontwikkelingsachterstand, kan er ook sprake zijn van aanvullende problematiek, zoals een autisme spectrum stoornis of sociaal-emotionele problematiek.

Kenmerken van de school

  • Respectvol met elkaar omgaan
  • Verantwoordelijk- heid
  • Denken in mogelijkheden-kansen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?