Mytylschool Eindhoven

Toledolaan 4 5629 CC Eindhoven

Schoolfoto van Mytylschool Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Mytylschool Eindhoven is een school voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

In een veilige, uitdagende leeromgeving bieden wij onderwijs, zorg en begeleiding op maat voor leerlingen met een functionele en/of medische beperking.

We willen, uiteraard in samenwerking met ouders of verzorgers bijdragen aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerlingen.

Onze leerlingen bereiken vaak meer dan ze zelf voor mogelijk houden.

Kenmerken van de school

  • Een leven lang leren
  • Zelfstandigheidsbevordering
  • Respect
  • Veiligheid
  • één kind één plan

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?