Stedelijk College Eindhoven

Oude Bossche Baan 20 5624 AA Eindhoven

  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De onderzoeken naar tevredenheid onder leerlingen en ouders zijn een jaarlijks onderdeel van de kwaliteitscyclus van de stichting en haar scholen. Jaarlijks worden de vragen van Vensters voor Verantwoording afgenomen.

Wij zijn zeer trots op de resultaten van deze enquête.  We zien nagenoeg geen verschil met het positief resultaat van vorig jaar.

Uit de gegevens die komen uit de vragen over pesten blijkt dat onze leerlingen zich veilig voelen, zeker als het gaat om digitaal pesten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een pestpreventieplan om preventief te kunnen handelen en te zorgen voor een veilige en positieve sfeer op de school. Het bestaande schoolveiligheidsplan en pest-preventieplan worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.

Verschillende protocollen en procedures zijn wederom onder handen genomen. Daarbij worden het Schoolveiligheidsplan en de werking ervan altijd geëvalueerd en verder uitgebouwd en doorontwikkeld. Binnen dit plan en de evaluatie, speelt het pest-preventie programma - en de werking ervan met betrekking tot het handelen hiernaar - een belangrijke rol.

De school staat verder bekend als veilige school, ze heeft daarvoor het vignet Gezonde School (met o.a. het themacertificaat Welbevinden) ontvangen.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De onderzoeken naar tevredenheid onder leerlingen en ouders zijn een jaarlijks onderdeel van de kwaliteitscyclus van de stichting en haar scholen. Jaarlijks worden de vragen van Vensters voor Verantwoording afgenomen.

We zijn erg trots op de mening van de ouders over onze school: we scoren overwegend tussen de 4 en de 4,6 op een schaal van 5. Bovendien scoort de school op geen enkele vraag lager dan een 3,7.

Ook dit jaar zijn ouders weer bijzonder tevreden over de begeleiding van hun leerling door de mentor of coach (score 4,6). Contact met de school is makkelijk te maken (score 4,4) en er zijn voldoende ICT-middelen op school (score 4,5).Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven