Stedelijk College Eindhoven

Oude Bossche Baan 20 5624 AA Eindhoven

  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Meestal wordt het advies van de basisschool overgenomen. Vervolgens wordt de leerling in leerjaar 1 goed begeleid, zodat hij/zij aan het einde van het eerste leerjaar een goed en passend advies krijgt voor de vervolgstudie. 

Ook in leerjaar 2 wordt de leerling goed gemonitord en worden de gegevens van de leerling weer in het leerlingvolgsysteem bijgehouden. Middels LOB Coaching (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) volgt de leerling een traject om te komen tot een keuze voor een passend profiel in leerjaar 3.

Leerlingen worden in kader en (g)t dan ook vaak op een hoger niveau geplaatst dan de basisschool heeft geadviseerd. Deze leerlingen stromen vervolgens ook succesvol door.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school heeft een afdeling met Eerste Opvang Anderstalige leerlingen (De EOA-afdeling). De leerlingen van deze afdeling zijn veelal korter dan twee jaar in Nederland en volgen een tweejarig programma. Dit programma wordt in het cijfersysteem met normen voor overgaan en zittenblijven gemeten als een eenjarig programma. Het lijkt hierdoor alsof ze twee jaar doen over een eenjarig programma en hierdoor worden ze geteld als leerlingen die zijn blijven zitten. In werkelijkheid is hier echter geen sprake van en stromen deze leerlingen succesvol door naar het volgende jaar.

Als we deze groep niet meerekenen in de cijfers voor overgaan en zittenblijven, is er per opleiding sprake van een percentage voor overgaan dat ruim boven de norm ligt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage ligt rond het landelijk gemiddelde. De kwaliteitskaart die jaarlijks door de inspectie wordt opgesteld, bevat niet alleen de slagingspercentages; het rendement wordt ook bepaald door zaken als het gemiddelde examencijfer, het verschil tussen het cijfer voor het school en centraal examen en de doorstroomresultaten.

We zijn trots op onze examenresultaten van 2023, waarbij de Theoretische Leerweg een score heeft van 92%. De Kaderberoepsgerichte Leerweg  Basisberoepsgerichte Leerweg hebben een score van een dikke 85%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Examenresultaten 2023

VMBO B

Aantal kandidaten: 41

Geslaagd: 35

Gemiddeld examencijfer: 6,3


VMBO K

Aantal kandidaten: 61

Geslaagd: 52

Gemiddeld examencijfer: 6,1


VMBO (G)T

Aantal kandidaten: 25

Geslaagd: 23

Gemiddeld examencijfer: 6,6 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 heeft de Inspectie onderzoek gedaan op de locatie Oude Bossche Baan. Alle leerwegen van de locatie Oude Bossche Baan zijn met 'GOED' beoordeeld. Dat oordeel GOED krijgt een school niet zomaar. Daarvoor moet de school kunnen aantonen dat ze uitstijgt boven de basiskwaliteit.

Na het bezoek aan school zei de Inspectie: “De school realiseert een veilig en sterk op de leerling gericht pedagogisch klimaat. Complimenten voor alle medewerkers en de schoolleiding!” Wat de Inspectie vooral opviel is dat er zo goed wordt samengewerkt met leerlingen en met collega’s. Ze vertelden dat dit overal binnen de school terug te zien is. Verder is het aanbod in het onderwijs gericht op de toekomst en de loopbaan van de leerling. Er zijn veel keuzemogelijkheden. Ze vinden ook dat er veel ondersteuning mogelijk is om de leerlingen voor te bereiden op een goede start in het mbo. Overigens is het ook mogelijk om door te stromen naar havo.

Terug naar boven