Yuverta vmbo Eindhoven

Locatellistraat 5 5654 JB Eindhoven

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Eindhoven
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Eindhoven

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat iedere leerling zijn eigen manier van leren heeft en op een eigen niveau werkt, heb je in het vmbo 4 leerwegen. Een leerweg is de route die je in het vmbo volgt. Binnen onze school behoren alle leerwegen tot het profiel Groen.

Naast het vmbo hebben wij Het Groene lyceum, dit is voor leerlingen met havo in hun advies.Kun jij goed leren maar wil je graag praktisch bezig zijn? Dan is  het Groene Lyceum misschien wat voor jou. In 6 jaar tijd stomen wij je klaar voor het hbo. Je haalt in die 6 jaar een vmbo- en een mbo-diploma. Lees meer over het Groene Lyceum van Yuverta Eindhoven

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier vindt u het schoolplan Helicon (Sinds augustus 2021 Yuverta) vmbo 2018-2022. In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van de organisatie ingezet, wordt ingegaan op onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, stelsel van kwaliteitszorg en financieel beleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons begeleidingsplan, leest u dat Yuverta, jongeren maximale kansen biedt om zich te ontplooien. Leerlingen worden voortdurend begeleid, waarbij naast de cognitieve ontwikkeling tevens de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling centraal staat.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven